Suomen Huussitehdas

Parhaat huussit, paras mallisto! > Huussi on ekologinen ja taloudellinen valinta, lyhyesti jätevesilaista


Huussi on ekologinen ja taloudellinen valinta, lyhyesti jätevesilaista


Vanhaa ja uutta.

Kompostoiva kuivakäymälä ei vaadi vettä eikä sähköä, ei myöskään kalliita viemäröintejä. Kuivakäymälä voikin säästää noin 1000 euroa vuodessa verrattuna esim. umpisäiliöön. Lisäksi kuivakäymälä kierrättää arvokkaat ravinteet ja estää niitä pääsemästä vesistöihin.

Huussin elinkaari on noin 30 - 50 vuotta. Elinkaareen vaikuttavat rakennuspaikka, kosteusolosuhteet, rakenteelliset tekijät ja alttius säävaikutuksille sekä huoltotoimenpiteet.

Esimerkkilaskelma huussin vuosikustannuksesta. Huussirakennus + kuivakäymälälaite avaimet käteen -toimituksena 3000,-. Käyttöiäksi lasketaan 30 vuotta. Rakennuksen huoltokustannukset (esim. kolme huoltomaalausta) tuolta ajalta ovat noin 1000,-. Lisäksi kuivakäymälälaitteen kuivike- ym. kulut ovat noin 1000,- 30 vuoden ajalta. Kustannukset yhteensä 5000,- / 30 vuotta eli 167,- / vuosi.

Huussin materiaalit ovat pääosin kierrätettäviä. Puu voidaan hävittää polttamalla. Kestopuu voidaan viedä maksuttomaan kestopuukeräyspisteeseen. Metalli metallikeräykseen. Bitumihuopa toimitetaan jätteenkäsittelylaitosten, "kaatopaikan" bitumikeräykseen.

Puun ekologinen selkäreppu eli hiilijalanjälki on moniin muihin materiaaleihin nähden pieni. Kasvaessaan puu sitoo hiilidioksidia eli toimii hiilinieluna. Puurakennuksissa hiili varastoituu pitkäksi ajaksi. Hiili vapautuu vasta kun puu maatuu tai poltetaan esim. energiaksi.

Avaa tästä klikkaamalla ns. META -taulukko, jossa on eritelty Isohuussi-rakennuksen materiaalinkäyttöä, energian käyttöä ja jäteasioita sekä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia ympäristöönsä. Taulukko pätee myös muissa Suomen Huussitehtaan huussimalleissa.

Myös kuljetuksissa pyritään ekologisiin ratkaisuihin. Avaimet käteen -toimituksessa huussirakennus ja -laite kuljetetaan elementteinä rakennuspaikalle yleensä auto-peräkärry-yhdistelmällä, jolla pärjätään melko huonoillakin mökkiteillä. Elementtihuussi on kuljetettavissa myös veneellä.


Lyhyesti jätevesilaista

Pitäisikö olla huolissaan? Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntö uudistuu


Löysin Turun Sanomien ts koti- liitteestä hyvän kirjoituksen jätevesilainsäädännön muuttumisesta huhtikuun 2017 alussa (Silja Aitoaho, TS). Uudistus koskee kymmeniä tuhansia vakituisia ja vpaa-ajan asuntoja ja suurta joukkoa suomalaisia. Seuraavassa on uudistus esitetty vain pääpiirteittäin. Lisätietoja saa aina kunnan rakennusvalvonnalta tai esim. http://www.ymparisto.fi/fi-FI


Määräaikaan mennessä eli lokakuun 2019 loppuun mennessä on perustason puhdistusvaatimukset täytyttävä kun kiinteistö sijaitsee alle sadan metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueella ja se on rakennettu ennen vuotta 2004. Sitä myöhemmissä rakennusluvissa on jo määritelty jätevesiasiat.


Muilla alueilla aikarajaa ei ole, vaan järjestelmä voidaan uusia peruskorjausten yhteydessä. Nämä sitten vaativat rakennusluvan, jolloin kunnan rakennusvalvonta auttaa jätevesijärjestelmän suunnittelussa.


Pitääkö minun uudistaa jätevesijärjestelmäni? Ympäristöhallinto antaa seuraavat ohjeet.

EI TARVITSE:

  • Jos kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen

  • Jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon

  • Jos kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä.

  • Jos olen syntynyt ennen 9.3.1943

  • Jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä (huussi),

KYLLÄ TARVITSEE

Kun kiinteistösi jätevesiä muodostava rakennus sijaitsee enintään 100 m vesistöstä tai merestä tai kiinteistösi jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee vedenhankinnan pohjavesialueella, on jätevesijärjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä.


Poikkeamismahdollisuus, jos

jätevesien määrä on huomattavan pieni tai
• kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle

Kun rakennus sijaitsee yli 100 m vesistöstä tai merestä eikä sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella pitää jätevesijärjestelmä saattaa kuntoon seuraavan suuren remontin yhteydessä:
• vesikäymälän rakentamista tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan
• rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.
Ei poikkeamismahdollisuutta.

< Ylös

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Kirjaudu sisään