Pitäisikö olla huolissaan? Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntö uudistuu

Löysin Turun Sanomien ts koti- liitteestä hyvän kirjoituksen jätevesilainsäädännön muuttumisesta huhtikuun 2017 alussa (Silja Aitoaho, TS). Uudistus koskee kymmeniä tuhansia vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja ja suurta joukkoa suomalaisia. Seuraavassa on uudistus esitetty vain pääpiirteittäin. Lisätietoja saa aina kunnan rakennusvalvonnalta tai esim. http://www.ymparisto.fi/fi-FI

Määräaikaan mennessä eli lokakuun 2019 loppuun mennessä on perustason puhdistusvaatimukset täytyttävä kun kiinteistö sijaitsee alle sadan metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueella ja se on rakennettu ennen vuotta 2004. Sitä myöhemmissä rakennusluvissa on jo määritelty jätevesiasiat.

Muilla alueilla aikarajaa ei ole, vaan järjestelmä voidaan uusia peruskorjausten yhteydessä. Nämä sitten vaativat rakennusluvan, jolloin kunnan rakennusvalvonta auttaa jätevesijärjestelmän suunnittelussa.

Pitääkö minun uudistaa jätevesijärjestelmäni? Ympäristöhallinto antaa seuraavat ohjeet.

EI TARVITSE:

  • Jos kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen

  • Jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon

  • Jos kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä.

  • Jos olen syntynyt ennen 9.3.1943

  • Jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä (huussi),

KYLLÄ TARVITSEE

Kun kiinteistösi jätevesiä muodostava rakennus sijaitsee enintään 100 m vesistöstä tai merestä tai kiinteistösi jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee vedenhankinnan pohjavesialueella, on jätevesijärjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä.


Poikkeamismahdollisuus, jos

• jätevesien määrä on huomattavan pieni tai
• kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle

Kun rakennus sijaitsee yli 100 m vesistöstä tai merestä eikä sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella pitää jätevesijärjestelmä saattaa kuntoon seuraavan suuren remontin yhteydessä:
• vesikäymälän rakentamista tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan
• rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.
Ei poikkeamismahdollisuutta.

Lisätty ostoskoriin